2015-16

Kalender 2015-16

                             


Naturfotokvelder:

2015

19 oktober: Fred og Tilman var møteansvarlige. Sven og Tilman viste bilder fra sommerens tur til Svalbard.

2. november.   Martin og Jan-Åge var møteansvarlige.  Martin viste bilder fra Øland og høstfjellet. Ole Kristian viste naturfilm fra Jemtlands villmarker og Alaska. Bjørn viste naturfilm fra spurvugleskogen.

23. november. Åpen naturfotokveld på Hellehuset. Angående 25 års jubileumet til Helle Naturfoto har vi invitert naturfotograf Tom Scandy.   Se fra kvelder her . . .

3. desember.       Morten og Jan Erik var møteansvarlige. Morten  viste bilder fra Varanger og

Jan Erik viste naturfilm.

14. desember. Kjell Vidar og  Jan-Åge var møteansvarlige.  Jan-Åge viste bilder fra Gotland og

Per Ole viste naturfilm

2016

18. januar.    Årets første naturfotokveld, styret var møteansvarlige. Tilman og Per Ole viste bilder.

4. februar. Årsmøte, Kjell Vidar og Jan-Åge var  møteansvarlige.

Svein Roger viste bilder  av bjørn og ulv fra Finland og tiurleik fra Telemark.

Bjørn viste naturfilm fra Øland.

15 . februar.  Ole Jakob og Andre var møteansvarlige.

Andre viste bilder fra Himalaya.

Ole Jakob viste bilder fra turer i sør-Norske fjellområder.

Jan-Åge viste lett blanding fra nærområdene.

 

3. mars. Jan Erik og Ole Kristian var møteansvarlige.

Ole Kristian viste film fra Canada om   Hjalmar Dale.

Jan Erik visste diverse bilder fra nærområde.

14. mars. Siste møte  før   våren. Jan Åge var møteansvarlig.

Tilman visste bilder fra hans tur i nordnorge.


Alle fotokveldene  begynner kl.19.00 og holdes i kjellerstua på Hellekirka.

Ansvarlige står for bevertning og sender regning for utlegg til kasserer, kvvik@online.no


Kontigent kr. 400 betales  til kontonr: 2655 60 65038 i løpet av februar gjeldene år.


Innlogging Helle Naturfoto mail her . . . .


Medlemmer som ønsker helle-naturfoto mail, ta kontakt med webansvarlig,

også  forslag til forbedringer/forandringer til hjemmesiden ønskes.

Webansvarlig: thohal85@gmail.com


Tidligere naturfotokvelder: 

2014-15     


2016-17

2017-18

2018-19Nettsidene blir oppdatert


regelmessig, minst en


gang i måneden.Besøk også vår facebookside!