Medlemsside

 

 Naturfotokvelder/møter vinteren 2020Mandag 27/1

Mandag 10/2, Årsmøte. Møteansv. Kjell Vidar og Jan-Åge

Mandag 24/2. Møteansv. Sven og Morten.

Mandag 9/3

Mandag 23/3. Mulig utemøte.

Høsten 2019


Sesongens første møte 28. oktober.

11. fremmøtte.

Ble mye trivelig prat før Tilman viste bilder av høy kvalitet som vi er vant med fra den kanten. Mange varierte motiver stort sett fra nærområdene. Møteplan for høsten ble satt opp.


Torsdag 7. november

Mandag 25. november

Mandag 9. desember


 

Medlemmer oppfordres til å ta med bilder selv om ikke dere er satt opp, blir ofte tid til en liten ekstraserie eller to.

 

Alle fotokveldene  begynner kl.19.00 og holdes i kjellerstua på Hellekirka om ikke annet er oppgitt.

Ansvarlige står for bevertning og sender regning for utlegg til kasserer, kvvik@online.no

 

Kontigent kr. 400 betales  til kontonr: 2655 60 65038 gjerne i løpet av februar gjeldene år.

 

Innlogging Helle Naturfoto mail her . . . .

 

Medlemmer som ønsker helle-naturfoto mail, ta kontakt med webansvarlig,

også  forslag til forbedringer/forandringer til hjemmesiden ønskes.

Webansvarlig: janaage@helle-naturfoto.no

 

Tidligere naturfotokvelder: 

2014-15     

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

 


Nettsidene blir oppdatert


regelmessig, minst en


gang i måneden.Besøk også vår facebookside!