Medlemmer


Formann: Henry Andersen, Kragerø

Tlf: 97516909.  e-post: henry@kebas.no

Sekretær: Martin Eikeland, Levang, Kragerø

Tlf: 92057185   e-post: martiei@online.no

Kasserer: Kjell Vidar Dahlgren  Vik,  Kragerø

Tlf: 97688171.  e-post: kvvik@online.no

Styremedlem:  Ole Kristian Rønningen, Siljan

e-post: o-krroe@online.no

Webansvarlig: Jan-Åge Pedersen, Helle, Kragerø

Tlf: 90916186. e-post: janaage@helle-naturfoto.no. . 

Nettside

Valgkomite: Fred G. Ehnebom, Helle, Kragerø

e-post: fred.g.ehnebom@kebas.no

Medlem: Morten Borg, Skien

Nettside

Medlem:  Tilman Wischuf, Levang, Kragerø

Nettside   

Medlem: Sven Andersen, Kroken, Drangedal

Nettside

Medlem: Per Ole Halvorsen, Helle, Kragerø

Tlf: 95219127 e-post: perole@helle-naturfoto.no

MedlemThomas Halvorsen, Kragerø

e-post:  thohal85@gmail.com  webalbum

Medlem: Bjørn Halvorsen, Helle, Kragerø

e-post: bjorn@helle-naturfoto.no

Medlem: Ole Jakob Bråten, Gjerstad

Turlagside

Medlem:  Jan Erik Tangen, Porsgrunn

Naturfilm

Medlem: Harald  Tikkanen Øygarden, Kroken, Drangedal

Medlem: Ole Mostad, Farsjø.

Medlem: Andre Ekeberg Nilsen, Kragerø

. . .
Medlemmer  minnes:

Tore Kjærra - 1946-2006

Knut A. Nilsen - 1949-2009


Nettsidene blir oppdatert


regelmessig, minst en


gang i måneden.Besøk også vår facebookside!