Medlemsside

 

 

Naturfotokvelder for sesongen 2018-19 starter opp i oktober.

Mer informasjon kommer når det nærmer seg.

 

 

 

Alle fotokveldene begynner kl.19.00 og holdes i kjellerstua på Hellekirka om ikke annet er oppgitt.

Ansvarlige står for bevertning og sender regning for utlegg til kasserer, kvvik@online.no

 

Kontigent kr. 400 betales til kontonr: 2655 60 65038 gjerne i løpet av februar gjeldene år.

 

Innlogging Helle Naturfoto mail her . . . .

 

Medlemmer som ønsker helle-naturfoto mail, ta kontakt med webansvarlig,

også forslag til forbedringer/forandringer til hjemmesiden ønskes.

Webansvarlig: thohal85@gmail.com

 

Tidligere naturfotokvelder:

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

 

 

Nettsidene blir oppdatert

 

regelmessig, minst en

 

gang i måneden.

 

 

Aktuelle nyheter blir oftest

 

oppdatert på vår

 

facebookside her . .