Medlemsside

 

 

Naturfotokvelder for sesongen 2018-19.

 

 

Mandag 29 oktober.

 

12 fremmøtte til sesongens første kveld. Høstprogrammet ble spikra, så ble det en del prat og noen fine bildeserier, Ole Kristian viste først med noe nytt og noe fra arkivet. Tilman viste så glimt fra en rundtur i Norge.

 

Torsdag 8. november. (ble flyttet fra opprinnelige 15/11)

Per Ole og Fred viser bilder.

 

Mandag 26. november.

Morten og Sven viser bilder.

 

Mandag 10. desember. Julemøte.

 

 

Medlemmer oppfordres til å ta med bilder selv om ikke dere er satt opp, blir ofte tid til en liten ekstraserie eller to.

 

Alle fotokveldene begynner kl.19.00 og holdes i kjellerstua på Hellekirka om ikke annet er oppgitt.

Ansvarlige står for bevertning og sender regning for utlegg til kasserer, kvvik@online.no

 

Kontigent kr. 400 betales til kontonr: 2655 60 65038 gjerne i løpet av februar gjeldene år.

 

Innlogging Helle Naturfoto mail her . . . .

 

Medlemmer som ønsker helle-naturfoto mail, ta kontakt med webansvarlig,

også forslag til forbedringer/forandringer til hjemmesiden ønskes.

Webansvarlig: thohal85@gmail.com

 

Tidligere naturfotokvelder:

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

 

 

Nettsidene blir oppdatert

 

regelmessig, minst en

 

gang i måneden.

 

 

Aktuelle nyheter blir oftest

 

oppdatert på vår

 

facebookside her . .