Medlemsside

Kalender 2017-18

 

Naturfotokvelder høsten 2017

 

Onsdag 18. oktober 2017.

Første naturfotokveld denne sesongen begynte bra med godt oppmøte og mange flotte bilder.

12 medlemmer og 2 gjester fikk en trivelig kveld.

Etter en god prat og en gjennomgåelse av kalenderen for naturfotokveldene i høst var det tid for bilder.

Henry åpnet showet med flere gode bilder av bl.a haukugle og hubro.

Så var det gjestenes tur, Terje Kofstadmoen viste varierte temaer over naturfoto med flotte bilder av macro, landskap, dyr og fuglebilder.

Lisbeth Felida Aabjørnsrød viste bilder fra 2017 og her var det også høy kvalitet og varierte motiver med macro, fugler, dyr og landskap fra Dovre og i nærområdene. Flere eksempler på gode bilder tatt med dobbelteksponering ble vist.

Ole Kristian avsluttet med bl.a flere spennende bjørnebilder fra Alaska.

 

Mandag 30. oktober. Mandag 30. oktober 2017. 9 fremmøtte fikk en trivelig kveld.

Per Ole stod for bilder og film. Vi fikk se et par spesielle filmsnutter, og mange flotte naturbilder tatt i nærområdene som viser et utrolig rikt artsmangfold i Kragerø.

Bilder av havørn, hubro, hønsehauk og trane og mange andre arter ispedd med vakre soloppgangsbilder m.m. Nok en inspirerende kveld!

Torsdag 16. november. Tilman og Sven er møteansvarlige.

Torsdag 30. november.

Mandag 11. desember.

Alle fotokveldene begynner kl.19.00 og holdes i kjellerstua på Hellekirka om ikke annet er oppgitt.

Ansvarlige står for bevertning og sender regning for utlegg til kasserer, kvvik@online.no

 

Kontigent kr. 400 betales til kontonr: 2655 60 65038 gjerne i løpet av februar gjeldene år.

 

Innlogging Helle Naturfoto mail her . . . .

 

Medlemmer som ønsker helle-naturfoto mail, ta kontakt med webansvarlig,

også forslag til forbedringer/forandringer til hjemmesiden ønskes.

Webansvarlig: thohal85@gmail.com

 

Tidligere naturfotokvelder:

2014-15

2015-16

2016-17

 

 

 

Nettsidene blir oppdatert

 

regelmessig, minst en

 

gang i måneden.

 

 

 

 

Aktuelle nyheter blir oftest

 

oppdatert på vår

 

facebookside her . .