Medlemsside

Kalender 2017-18

 

Naturfotokvelder høsten 2017, oppdatert for første i 2018

 

Onsdag 18. oktober 2017.

Første naturfotokveld denne sesongen begynte bra med godt oppmøte og mange flotte bilder.

12 medlemmer og 2 gjester fikk en trivelig kveld.

Etter en god prat og en gjennomgåelse av kalenderen for naturfotokveldene i høst var det tid for bilder.

Henry åpnet showet med flere gode bilder av bl.a haukugle og hubro.

Så var det gjestenes tur, Terje Kofstadmoen viste varierte temaer over naturfoto med flotte bilder av macro, landskap, dyr og fuglebilder.

Lisbeth Felida Aabjørnsrød viste bilder fra 2017 og her var det også høy kvalitet og varierte motiver med macro, fugler, dyr og landskap fra Dovre og i nærområdene. Flere eksempler på gode bilder tatt med dobbelteksponering ble vist.

Ole Kristian avsluttet med bl.a flere spennende bjørnebilder fra Alaska.

 

Mandag 30. oktober.9 fremmøtte fikk en trivelig kveld.

Per Ole stod for bilder og film. Vi fikk se et par spesielle filmsnutter, og mange flotte naturbilder tatt i nærområdene som viser et utrolig rikt artsmangfold i Kragerø.

Bilder av havørn, hubro, hønsehauk og trane og mange andre arter ispedd med vakre soloppgangsbilder m.m. Nok en inspirerende kveld!

 

Torsdag 16. november. Sven og Tilman viste bilder og de 10 frammøtte fikk sine forventninger til mange gode bilder til fulle innfridd.

Tilman viste bilder fra to turer til Dovre og Rondane med forskjellige avstikkere.

En tur sommerstid med mange flotte landskapsbilder, makro, ugler, elg og moskus m.m.

Turen i september var det høstfargene som ble foreviget, igjen mange flotte landskapsbilder og noen med moskus og elg.

Sven viste også mye spennende og variert, her var det mye kreative bilder av bl.a. ugler og blomster, men også den samme naturen slik vi kjenner den, sjeldne orkideer, fugler, landskap og makro. Spesielt flott og imponerende var det med alle de forskjellige uglene i ulike situasjoner.

 

Torsdag 30. november.Fred startet med noen få havørnbilder fra skjærgården for noen år siden. Morten overtok så med mange naturbilder av høy kvalitet. Vi fikk se noen ugler og småfulger hjemmefra, så reiste vi til Varanger med bl.a konglebit og nordlys fra Pasvik, fra Vadsø fikk vi se stellerender og praktærfugl m.m. Så ble det tiurleik, Jomfrulandsbilder og høstfarger i Rondane og Dovre m.m.

Lisbeth viste så bilder fra en tigersafari til India for et par år siden. I tillegg til bilder av tiger var det også andre motiver, dyr, fugler, landskap og av lokalbefolkningen. Spennende bilder.

Per Ole avsluttet så med film og bilder fra arkivet, en mengde flotte opplevelser i områdene våre med hubro, storlom, tiur og orreleik og mye mer.

 

Mandag 11. desember. Julemøte .11.fremmøtte fikk spist god pizza og julemarsipan til kaffen. Bildene var det Kjell Vidar som stod for, vi fikk se fra årets tur på rallarvegen og en tur på Fyresdalsheiene. Så hadde han finne fram noen trivelige gjensyn fra flere turer til Dovre og Rondane.

Vi sjekket også ut på nettet et tips fra Ole Kristian om en flott kartside på Kystverket sin side: https://kart.kystverket.no/

 

2018

 

Onsdag 10. januar. 14 fremmøtte til årets første naturfotokveld. Vi hadde mye å prate om og vi fikk satt opp forslag til møteplan for vinteren, men den må først bli sjekket med ansvarlig for lokalene, at de er ledig kveldene vi ønsker.

Så kom vi igang med bildevisning, Henry viste bilder først. Mange flotte tur og toppturbilder fra Gautefall og Nissedal til alle årstider. Ellers fikk vi se bl.a hubro, småfugl, rovfugl og rådyr.

Thomas viste så noen flotte stemningsbilder tatt morgen og kveld + noen rovfuglbilder.

Nok en inspirerende kveld!

 

Mandag 22 januar.

 

Alle fotokveldene begynner kl.19.00 og holdes i kjellerstua på Hellekirka om ikke annet er oppgitt.

Ansvarlige står for bevertning og sender regning for utlegg til kasserer, kvvik@online.no

 

Kontigent kr. 400 betales til kontonr: 2655 60 65038 gjerne i løpet av februar gjeldene år.

 

Innlogging Helle Naturfoto mail her . . . .

 

Medlemmer som ønsker helle-naturfoto mail, ta kontakt med webansvarlig,

også forslag til forbedringer/forandringer til hjemmesiden ønskes.

Webansvarlig: thohal85@gmail.com

 

Tidligere naturfotokvelder:

2014-15

2015-16

2016-17

 

 

 

Nettsidene blir oppdatert

 

regelmessig, minst en

 

gang i måneden.

 

 

 

 

Aktuelle nyheter blir oftest

 

oppdatert på vår

 

facebookside her . .