Medlemsside

 

 Naturfotokvelder/møter starter opp i oktober 2019 

Dato kommer her når det nærmer seg.

Se ellers nedenfor oversikten over tidligere naturfotokvelder


 

Medlemmer oppfordres til å ta med bilder selv om ikke dere er satt opp, blir ofte tid til en liten ekstraserie eller to.

 

Alle fotokveldene  begynner kl.19.00 og holdes i kjellerstua på Hellekirka om ikke annet er oppgitt.

Ansvarlige står for bevertning og sender regning for utlegg til kasserer, kvvik@online.no

 

Kontigent kr. 400 betales  til kontonr: 2655 60 65038 gjerne i løpet av februar gjeldene år.

 

Innlogging Helle Naturfoto mail her . . . .

 

Medlemmer som ønsker helle-naturfoto mail, ta kontakt med webansvarlig,

også  forslag til forbedringer/forandringer til hjemmesiden ønskes.

Webansvarlig: janaage@helle-naturfoto.no

 

Tidligere naturfotokvelder: 

2014-15     

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

 


Nettsidene blir oppdatert


regelmessig, minst en


gang i måneden.Besøk også vår facebookside!