2014-15

Kalender 2014-15

                             


Naturfotokvelder:

mandager:


2014

20. oktober. Møteansvarlig : Jan-Åge. Sesongens første møte. Per Ole viser film.

3. november: møteansv. Per Ole og Henry:   Vi får besøk av Naturfotograf Morten Borg fra Skien, se hans nettside her . . . .   

17. november: møteansv.  Sven og Tilman. Ny projektor!

1. desember:  møteansv: Kjell Vidar og Fred.   

Sistnevnte var på en 10 dagers tur  til Finnmark i sommer som vi bl.a. får se bilder fra

denne kvelden. 

15. desember: møteansv: Kjell Vidar og Bjørn. Julemøte. Børre Østensen, Sven Roger og Jan Erik viser bilder.

 

2015

12.  januar: Møteansv. Per Ole.      Fotograf Haakon Sundbø på besøk, hans nettside her . . . .

26. januar: Årsmøte

2. februar:  25 års Jubileumsmøte, Arne Nævra kommer på besøk.

Husk, Hellehuset denne gang. 

9. februar: Møteansvarlige: Ole Jakob og Jan-Åge. I tillegg til møteansvarlige som viser bilder får vi besøk av Gunnar Jenssen fra Porsgrunn, se hans webalbum her. . . .

23. februar. Møteansv. Martin, som også  viser bilder, Per Ole viser film.

9. mars.  Møteansv. Kjell Vidar

23 mars. Utemøte. Kragerøfolk treffes  utenfor Rimi Helle  kl.17.00 og kjører felles. Ellers oppmøte ved nedre parkering til Eidanger Kirke senest kl.18.00. Ta med  noen vedkubber, mat, lykt og noe å sitte på. Værforbehold.


Alle fotokveldene  begynner kl.19.00 og holdes i kjellerstua på Hellekirka.

Ansvarlige står for bevertning og sender regning for utlegg til kasserer, kvvik@online.no


Kontigent kr. 400 betales  til kontonr: 2655 60 65038 i løpet av februar gjeldene år.


Innlogging Helle Naturfoto mail her . . . .


Medlemmer som ønsker helle-naturfoto mail, ta kontakt med webansvarlig,

også  forslag til forbedringer/forandringer til hjemmesiden ønskes.

Webansvarlig: janaage@helle-naturfoto.no


Tidligere naturfotokvelder: 

 

2015-16

2016-17

2017-18Nettsidene blir oppdatert


regelmessig, minst en


gang i måneden.Aktuelle nyheter blir oftest


oppdatert på vår


facebookside her . .