Medlemmer

 

Formann: Jan-Åge Pedersen, Helle, Kragerø

Tlf: 90916186. e-post: janaage@helle-naturfoto.no. . Nettside

Sekretær: Henry Andersen, Kragerø

Tlf: 97516909. e-post: henry@kebas.no

Kasserer: Kjell Vidar Dahlgren Vik, Kragerø

Tlf: 97688171. e-post: kvvik@online.no

Webansvarlig: Thomas Halvorsen, Kragerø

e-post: thohal85@gmail.com webalbum

Styremedlem: Ole Kristian Rønningen, Siljan

e-post: o-krroe@online.no

Valgkomite: Tilman Wischuf, Levang, Kragerø

Nettside

Valgkomite: Sven Andersen, Kroken, Drangedal

Medlem: Per Ole Halvorsen, Helle, Kragerø

e-post: perole@helle-naturfoto.no

Medlem: Bjørn Halvorsen, Helle, Kragerø

e-post: bjorn@helle-naturfoto.no

Medlem: Ole Jakob Bråten, Gjerstad

Turlagside

Medlem: Martin Eikeland, Kragerø

e-post: martiei@online.no

Medlem: Jan Erik Tangen, Porsgrunn

Naturfilm

Medlem: Svein Roger Dahlen, Skien

Nettside

Medlem: Andrè Ekeberg Nilsen, Kragerø

Medlem : Fred Ehnebom, Helle

e-post: fred.g.ehnebom@kebas.no

Medlem: Morten Borg, Skien

Nettside

Medlem: Harald Tikkanen Øygarden, Kroken, Drangedal

Medlem: Ole Mostad, Farsjø.

. . .

 

Medlemmer minnes:

Tore Kjærra - 1946-2006

Knut A. Nilsen - 1949-2009

 

Nettsidene blir oppdatert

 

regelmessig, minst en

 

gang i måneden.

 

 

Aktuelle nyheter blir oftest

 

oppdatert på vår

 

facebookside her . .